Nowości w Czytelni Głównej Styczeń Drukuj
czwartek, 17 stycznia 2013 14:16

1

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Przedkładana książka jest efektem programu badawczo-edukacyjnego prowadzonego w latach 2011-2012 wspólnie przez Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych (IBiES) Uczelni Łazarskiego oraz Federacje Inicjatyw Oświatowych ze środków własnych. Zawarte w niej artykuły prezentują problematykę planowania i zagospodarowania przestrzennego z różnej perspektywy, m.in. ekonomicznej, urbanistycznej, socjologicznej, prawnej. Autorami artykułów są wybitni teoretycy prawa publicznego i osoby reprezentujące inne zawody niż prawnicze, które w praktyce zawodowej doświadczają skutków obowiązujących regulacji prawnych, zwłaszcza architekci i urbaniści. Ideą przewodnią prezentowanego zbioru jest zwrócenie uwagi na główne problemy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie nie gotowych rozwiązań - te bowiem wymagają wypracowania w toku publicznej debaty - ale kierunków zmian, które muszą być podjęte w celu racjonalizacji procesów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

2

Czarnogóra

Katarzyna Firlej, Sławomir Adamczak

Wydawnictwo Pascal

Z nowym przewodnikiem "Czarnogóra" z serii ilustrowanej odkryjesz jeden z najpiękniejszych krajów w Europie. Spędzisz wakacyjny czas w łagodnych zatokach ze wspaniałymi piaszczystymi plażami i w kawiarniach przy wąskich i stromych uliczkach średniowiecznych miasteczek takich, jak Kotor, Budwa, Sveti Stefan, Ulcinj. Zachwycisz się ruinami weneckich i tureckich zamków na szczytach wzgórz, monastyrami w cieniu piniowych zagajników i widokiem z górskich dróg.
Przewodnik "Czarnogóra" z serii ilustrowanej przynosi nastrój wakacji dzięki okładce, kolorowym stronom oraz barwnym zdjęciom i mapkom. Jest lekki i poręczny - bez trudu można zapakować go do torby lub walizki. To przewodnik elegancki i przyjemny w użytkowaniu. Zawiera tylko tyle informacji, ile to niezbędne, by cudownie odpocząć i zobaczyć najciekawsze miejsca.

 

 

3

Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne

Zbigniew Łucki, Władysław Misiak

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne jest wynikiem pogłębionych studiów nad dostępną literaturą polską i obcojęzyczną. Autorzy, Zbigniew Łucki, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Władysław Misiak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, to cieszący się uznaniem naukowcy o bogatym dorobku. Prezentowana pozycja jest wynikiem ich współpracy i stanowi kompendium wiedzy na temat związków społeczeństwa z sektorem energetycznym.
Wpływ społeczeństwa na energetykę został uwzględniony na trzech poziomach: makrospołecznym, lokalnym oraz indywidualnym. Pozycja ta o charakterze interdyscyplinarnym tworzy „szerokie i trwałe mosty” pomiędzy socjologią, techniką energetyczną a ekologią. Lektura poszerza horyzonty, porządkuje opinie i ułatwia zrozumienie stanowisk prezentowanych przez społeczeństwa, polityków oraz ludzi techniki.

 

 

4

Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń obejmujących zarówno same regulacje prawne, jak i praktykę administracyjną czy wręcz szeroko pojętą kulturę prawa. Przekształcenia te dotyczą w szczególności obserwowalnego wzrostu - na niespotykaną dotąd skalę - znaczenia organów wyspecjalizowanych, przed którymi toczą się postępowania subsydiarne względem postępowań o ustalenie warunków zabudowy lub wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo, realizacja bieżących polityk unijnych wymusza internalizację szeregu nowych pojęć i rozwiązań z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Stąd autorzy niniejszej publikacji zdecydowali się właśnie te dwie dziedziny potraktować priorytetowo.

 

 

5

Innowacyjna bankowość internetowa

Elżbieta Guzek, Emil Ślązak

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w Polsce, która zawiera tak kompleksową i wszechstronną analizę nowego wymiaru funkcjonowania bankowości internetowej w ramach tzw. modelu Web 2.0.
Autorzy książki przedstawiają najistotniejsze uwarunkowania i mechanizmy wdrożeń różnorodnych innowacji internetowych Web 2.0. Wskazują na ich duże znaczenie dla rozwoju konkurencyjności banków w warstwie społecznej, aplikacyjnej i technologicznej.
Na podstawie obszernych źródeł bibliograficznych oraz licznych przykładów ze światowej i krajowej praktyki bankowej ukazują wpływ sukcesu rynkowego takich serwisów, jak Wikipedia, Google, Twitter, Facebook czy YouTube na proces transformacji modelu funkcjonowania współczesnej bankowości internetowej w wymiarze Banku Web 2.0.