Ogłoszenia Drukuj
niedziela, 12 października 2008 20:49
Archiwum:

30.05.2011

Zapytanie ofertowe - meble nr 2/201130.05.2011

Zapytanie ofertowe - wykładzina nr 1/2011


 

04.10.2010
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - REMONT ŁAZIENKI

 

14.09.2010

Zapytanie ofertowe - REMONT ŁAZIENKI

24.06.2009

05.06.2009


10.10.2008r

  1. Ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - ZAKRES ROBÓT - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ


19.08.2008r